معصومه عمرانی /درباره ادعای این خانم تحقیق کردم، اعلام رسمی نشده.

اما حرف‌های جالبی زده!

اینکه به دلیل هنرمند بودنش، مجازات بیشتری باید متحمل بشه، رواست

همچنین، وقتی جرم رو تکرار کرده و مجازات از جزای نقدی به حبس تبدیل شده هم طبیعتا جای اعتراض نیست!

درباره حجاب سالن‌ها (یعنی بازیگرا و ...) و اندازه پوشش هم حرف منطقی‌ای زده! اما مقایسه با حجاب تهران حرف درستی نیست! ایشون سلبریتی هست و خواسته یا ناخواسته، الگو! 

ضمن اینکه حکم شرعی نسبی نیست!