«سروش محمدزاده» کارگردان سریال «سوران» گفته اگر در شبکه خانگی سوران را می‌ساختیم، او به جای مبارزه دنبال عشقش می‌رفت و از ما می‌خواستند فضای عاشقانه قصه را پررنگ‌تر و یا حتماً از فلان بازیگر استفاده کنیم که سریال بیشتر دیده شود! 

حتی ممکن بود شخصیت سعید سردشتی با همسرش سر از ترکیه هم دربیاورد!