در روزهای اخیر کلیپی از اجراهای تالار وحدت در رسانه‌ها پخش شد که بخشی از آن ساختگی بوده (صحنه رقص) و وزیر ارشاد و همچنین انجمن هنرهای نمایشی گفتند که اجراها برای سال‌های گذشته بوده و مربوط به ما نیست.

اسماعیلی خطاب به افراد پخش کننده گفته؛ باید نزد خدا استغفار کنند. این کلیپ مربوط به ما نیست و مربوط به سال ۹۴ و ۹۷ است. با این‌ها می‌خواهند احساسات مردم را تحریک کنند.

اسماعیلی موضع درستی گرفته و به مردم ناراحت حق داده و گفته اگر من هم جای آن عزیزان بودم و این کلیپ را می‌دیدم، ناراحت می‌شدم. طبیعی است من به کسانی که اعتراض کردند و آمدند جلوی در وزارت ارشاد حق می‌دهم اما به آن‌هایی که به دروغ، با تحریف و بازی رسانه‌ای تلاش دارند کار دولت و دوستان فرهنگی ما را نادرست جلوه دهند، خیر.

اگر ما از آنها در این دنیا بگذریم، معلوم نیست در آخرت بگذریم.