🔺در اولین روز جشنواره فیلم فجر با نمایش سه فیلم سه کام حبس ، قصیده گاو سفید و عامه پسند کام همگی حبس شد.
🔹نمایش جامعه ای فلاکت زده که همه آحاد آن به نوعی غرق در مواد مخدرند، عالم ماورایی نیست و اگر هست محکوم به بن بست است. دین و اعتقادات کارکردی ندارد، غم تلخی و خشونت مفرط از در و دیوار می بارد و سه کام حبس را می سازد.

🔸قصیده گاو سفید پسا اعدام بیگناهی را روایت می کند و مشکلات زن، پس از قصاص شوهر را. قاضی پرونده پس از آگاهی از این خطای سهوی اش که بدلیل شهادت دروغ شاهد بوده، به صورت ناشناس قصد جبران برای زن و فرزند مقتول بیگناه را میکند. او استعفا میکند و همراه این زن می شود در قهقرای ارتباط نامشروع با وی. اعتقاداتش رنگ می بازد و رقیق می شود. او پسرش را از دست میدهد و عبرتی نمایانده می شود برای قضات کیفری که حکم به اعدام صادر نکنند!

 🌀فیلم با وجود ضدیت با قصاص، گل به خودی میزند و از زبان زن مقتول در اعتراض به پرداخت دیه مقرر از طرف مجری قانون که در ازای خطای سهوی اعدام بوده، بیان میکند که «پول جبران خسارت نمیکند»! زمانیکه در خطای سهوی پول جبران خطا نمیکند لذا با این استدلال حکم قصاص قتل عمد نیز عقلی است!! لذا نه حبس ابد و نه پول، جایگزین قصاص نمیشود!
اما مخلص فیلم عامه پسند؛ نقد عوام گرایی به نفع مدرنیته است و قبح زدایی از هم باشی و هم جنس گرایی .