ارشاد و قوه قضاییه چه مجازاتی برای عوامل داخلی فیلم خواهند داشت؟
فیلم بلندی به کارگردانی فرشاد هاشمی(دستیار پیمان معادی در فیلم بمب یک عاشقانه) و تهیه‌کننده‌گی مشترک با فرزاد پاک (تهیه کننده فیلم رسول‌اف) در کن نمایش داده شده تعدادی از بازیگران آن بدون حجاب هستند و لمس جسمی زن و مرد نیز در آن وجود دارد.
چگونگی فیلمبرداری فیلم و همکاری افراد داخل ایران برای ساخت این فیلم تعجب برانگیز است و باورپذیری وقوع این اتفاق را سخت می‌کند!
منتظر شفاف سازی و توضیح مسئولان امر در این مورد برای اظهار نظرات تکمیلی هستیم ...