وقتی پانته‌آ بهرام که در قوه قضاییه پرونده دارد دوباره کشف حجاب می‌کند به این خاطر که جریمه و مجازات فعلی براش مهم نیست و آن‌قدر جریمه کمی باید بدهد که ارزش توجه ندارد، آن عده‌ای هم که کلا یک بار از پشت دوربین رد شده‌اند یا یکبار روی صحنه تئاتر رفتند ترغیب می‌شوند که سر زبان ها بیفتند و ...

قابل توجه قوه قضائیه...