🔸این فیلم اولین اثر سینمایی مجید صالحی در ژانر طنز با بازی رضا عطاران و امیر جعفری است.
🔺ماجرای فیلم پیرامون یافتن راه حلی برای ترمیم سوراخ ایجاد شده در یک مبل است تا قبل از سر رسیدن همسر عطاران از مسافرت، ماجرا فیصله یابد. این سوژه و مشاجرات عطاران و جعفری پیرامون آن و خرده داستان هایی که تزریق شده، شاکله فیلم زیر نظر را تشکیل میدهد.
🔻فیلم حاصل، تمسک به هر کاری ست برای موفقیت در گیشه؛ از به تصویر کشیدن افرادی که تماما بیماران جنسی اند تا آموزش استعمال مواد مخدر.
 🔻گذشته از محتوای کذایی؛ فرم بازی های تکراری، یاری طلبیدن از در و همسایه برای کشدار کردن فیلم و رساندن به زمان استاندارد و کمیکی که ندارد و.. موفقیتی در همراه ساختن مخاطب ندارد.
🔻فیلم ارزش پرداخت و نقد و نظر ندارد؛ تنها از این جهت قابل توجه است که، محصول مجموعه وزارت ارشاد اعم از مدیران سینمایی، شورای صدور پروانه و اکران کشور است!! تشکیلات عریض و طویل ارشاد مسئول تخریب فرهنگ، تنزل شأن مردم و هدر دادن هزینه و زمانشان با امثال این فیلم ها هستند. مدیرانی که فرسنگها از تفکر مردم فاصله دارند، نمی خواهند واقعیات را بنگرند و سلیقه و سطح مردم را درک کنند.
⁉️مشخص نیست چه زمانی قرار است حال و روز سینمای به قهقرا رفته این روزها، تلنگری باشد برای مسئولان خواب زده!! تا اندک نور سوسو زن سینما به خاموشی نگراید؟!