سحر خانم زکریا ناراحت اعدام تررویست‌ها بوده و نه به اعدام و این حرفا، یکی گفته اگه برا خودت اتفاق افتاد نمی‌ذاریم قاتلتو اعدام کنن، جواب خیره کننده‌ای داده.همه چیزو همینجوری تحلیل میکنن که این میشه
بماند که شما خودت بودی پارسال همکاراتو شستی آویزون کردی رو بند! چون فکر می‌کردی بهت ظلم کردن! قتل که هیچ!!