چه تغییری در رفتار ترانه علیدوستی بعد از اظهار و بازداشت ایجاد شده؟؟ 

علیدوستی همچنان یک عکس بی‌حجاب در صفحه‌اش دارد و در این پست از سازمانهای بین‌المللی برای رهایی محکومین به اعدام درخواست کمک کرده است!

آیا یک فرد معمولی هم آزادی عمل این خانم را می‌تواند داشته باشد؟؟