کریستوفر نولان: برای فیلم Oppenheimer از دانشمندان واقعی به عنوان بازیگران سیاهی‌لشکر استفاده شد!

او گفته: «ما در لس آلاموس بودیم و تعداد زیادی دانشمند را به عنوان سیاهی‌لشکر در اختیار داشتیم. ما به واکنش و بداهه‌پردازی سیاهی‌لشکرها نیاز داشتیم و (اینگونه و با حضور دانشمندان) شاهد صحبت‌ها و بحث‌های بداهه و با سطح علمی بالا بودیم. در صحنه فیلمبرداری (بعضی از فیلمها) که بروید، تعداد زیادی سیاهی‌لشکر اطرافتان حضور دارند که کم و بیش در فکر ناهارشان هستند ولی این افراد دغدغه و فکرشان، عواقب ژئوپلیتیک سلاح‌های هسته‌ای بود و یک عالمه راجع به آن اطلاعات داشتند. این اتفاق در واقع یک یادآوری روزانه بزرگ هم بود: ما باید واقعا کارمان را به درستی انجام دهیم و همچنین باید به تاریخ اینجا وفادار باشیم و واقعا بدانیم مشغول چه کاری هستیم.»