این همه رسانه و پلتفرم می‌خوایم چیکار؟! بودجه‌ای که میدن به رسانه ها و روزنامه ها، بدن به فقرا که کار کنن باهاش! سالی خدا تومن فیلیمو سود می‌کنه به چه درد مردم میخوره ؟!

موارد خوبی رو مطرح کرده! کاش اینم می‌گفت؛ چطوریه که کسی با این سکوها کاری نداره؟!