رئیس مرکز سیمافیلم:

در حال حاضر هفت سریال در مرحله تولید است و در ماه‌های آینده دو الی سه سریال به روند تولید اضافه می‌شوند.

نگارش فصل سوم سریال گاندو به پایان رسیده است و مجموعه تاریخی سلمان فارسی نیز مرحله تولید را سپری می‌کند.