قاضیانی پس از بازداشت و بخشش و...پستی گذاشته و اعلام کرده «در میان مردمم زنده‌ام»

این بازیگر اخیرا بازداشت شد و خبرهایی از تشکیل پرونده قضایی او در رسانه‌ها منتشر شد، سپس قوه قضاییه اعلام کرد پرونده تمام هنرمندانی که دستگیر شدند پاک شده است.

 با انتشار این عکس مشخص شده که توجیهی در میان نبوده!