چند روزیه که اخبار توقیف و رفع توقیف برنامه «هماهنگ» (حوزه سرود و موسیقی) در رسانه‌ها پخش شده؛ با صرف نظر از صحت و سقم خبر و اینکه اینکار شگردی برای دیده شدن برنامه هست یا نه، همچنین انتخاب داوران غیر تخصصی و کمی عجیب این برنامه و عملکرد چند نفر از اونها در چند ماه اخیر، این برنامه ضعیفتر از اونیه که حواشی بتونه منجر به دیده شدنش بشه! کاش کمی بیشتر فکر می‌شد...