افراسیابی؛ معاون ساترا در پاسخ به انتقادهایی که به ساترا وارد شده، گفت: طبق مصوبه یک نهاد بالادستی، اگر پلتفرمی تخلف کرد، می‌توانیم دفتر آن را تعطیل و پلمپ کنیم! او نامی از این نهاد بالادستی نیاورده و گفته مصوبه مذکور "محرمانه" است!