سعید آقاخانی راست می‌گوید

چرا تهیه کننده‌ها و ناظر کیفی‌ها نیستند؟

آقاخانی درباره برنامه خودمونی با اجرای مهران رجبی نوشته: این برنامه کارشناس نداره؟ ناظر کیفی نداره؟ چطور به خودتون اجازه دادید صدای اسطوره کرد کرمانج رو به سخره بگیرید؟ آقای رجبی شما اطلاعی از اتفاقات دور و برتان ندارید؟

مهران رجبی در یک کلیپ ویدئویی در پاسخ به انتقادات از پخش صدای مرحوم استاد سهراب محمدی در برنامه خودمونی گفت: قصد یادآوری نام استاد را داشتند...

برای تماشای فیلم مربوط به این مطلب وارد کانال اخبار جهان هنر شوید:

https://eitaa.com/roubesh