پاسخ زیبا، محترمانه و حکیمانه عباس موزون؛ مجری برنامه زندگی پس از زندگی به پست تمسخرآمیز احمد ایراندوست.

در رفتار و ادبیات آقای موزون اثر برنامه زندگی پس از زندگی کاملا مشخص است. مومنان اینگونه‌اند... رفتارشان رنگ و بوی خدا می‌دهد...

احمد ایراندوست مدتی محافظ جنیفر لوپز بوده، به همین دلیل آقای موزون یک نشانی دقیق به ایشان داده است.