سعید آقاخانی با انتشار این پست مدعی شده سریال «نون.خ» در تلوبیون سانسور می‌شود!

اگر واقعا این ادعا درست باشد بدا به حال تلویزیون! که نسخه ممیزی شده هم ممیزی میخواهد!

تهیه‌کننده «نون‌خ»: سوتفاهم بود!

مهدی فرجی: برداشت سعید آقاخانی صرفاً براساس یک سوء تفاهم اتفاق افتاده است. تلوبیون امکان مونتاژ و ممیزی را ندارد، چون سیستم پخش اینترنتی است. تلوبیون هرآنچه را که منتشر می‌کند همان خروجی تلویزیون است. 

مدیرعامل تلوبیون توضیحاتی در خصوص مشکلات ایجاد شده ارائه کردند و معلوم شد مشکل به وجود آمده صرفاً یک اشکال فنی است و هیچ ممیزی صورت نگرفته است.