سلام در مورد پست آقای پرستویی در مورد هدیه به مسعود رجوی باید عرض کنم که:

ایشون در پستشون گفتند که دیگه خبری از این فرقه نیست.

در صورتی که در همه این اغتشاشات اخیر منافقین دخالت و فعالیت داشتند.