میخواستیم به این پست بی‌خردانه رضا کیانیان بپردازیم، دیدیم لازم است با ادبیات و استدلال‌های سطح پایین خودش جوابش را داد، از آنجا که روان مخاطب ارزشش بالاتر است صرف‌نظر کردیم.

اما توییت آقای امینی به عنوان همکار و هم‌صنف کیانیان، ارزش انتشار داشت.