ملاقات برنارد لویی با گلشیفته فراهانی را در چارچوبی ببینید که خودش اعتراف می‌کند.

فراهانی بعد از این همه مدت که با تمام سازهایی که برایش زدند رقصید، می‌گوید سر جای اولش است!!!

این بازیگر بعد از اینکه «توبه» نصوحش از حکومت و بلکه ملیتش را بارها و بارها اعلام کرد، «برهنه»شد، در نقش‌های دسته چندمی بازی کرد که در راستای «برائت» از اعتقاد و ملیتش بود و ...

اما هالیوود به او ارزش و جایگاه هنری نداد و همانطور که خودش می‌گوید بعد از این‌همه تلخی هنوز سرجای اولش درجا می‌زند! و همه جا مبتنی بر سیاست از او استفاده تحقیرآمیزی شد؛ از فیلم‌ها، جشنواره‌ها تا عرصه سیاست...

بنابراین کسی که همه چیز را از دست داده و ابزاری بیش نیست، چاره‌ای ندارد جز این که عقده‌های فروخورده‌اش را با توسل به هرچیزی، از جمله «وطن فروشی» التیام بخشد....