اینکه برای تعدای از هنرمندان مثل فاطمه معتمد آریا، حمیدرضا آذرنگ، نسیم ادبی و... در اتاق بازرگانی تهران کارت بازرگانی صادر شده و با تخلف قانونی آدرس کسب و کار این افراد ساختمان اتاق بازرگانی تهران قید شده، یک طرف ماجراست 

اما از این تخلفات مهمتر، این است که چه کسی حق عضویت هفتاد و چند نفر را پرداخت کرده؟ این کارت متعلق به چه کسی‌ یا احتمالا چه نهادیست؟؟ هدف چه بوده؟؟ پشت پرده این کار چیست؟؟؟

برای تماشای فیلم مربوط به این مطلب وارد کانال اخبار جهان هنر شوید.

https://eitaa.com/roubesh