«هاروی واینستین» چهره پرنفوذ سابق هالیوود، توسط یک قاضی لس آنجلس به دلیل تجاوز جنسی و سایر جرایم جنسی به ۱۶ سال زندان دیگر محکوم شد تا سالهای باقیمانده از زندگی خود را در زندان سپری کند. 

این تهیه کننده و مدیر اجرایی سابق در دسامبر ۲۰۱۳ به دلیل یک مورد تجاوز جنسی و دو مورد تجاوز جنسی علیه یک مدل ایتالیایی معروف در هتل مستر سی بورلی هیلز در لس آنجلس مجرم شناخته شد و در نهایت به ۱۶ سال حبس دیگر محکوم شد.

این احکام به طور متوالی اجرا می شود، به این معنی که وی احتمالا بقیه عمر خود را در زندان سپری خواهد کرد. او در حال حاضر در حال گذراندن حکم ۲۳ ساله‌ای است که دادگاه نیویورک در مارس ۲۰۲۰ صادر کرده است. او در مجموع با ۳۹ سال محکومیت رو به روست که معادل حبس ابد برای این تهیه کننده ۷۰ ساله است/صبا.