ناگفته های شهر شلوغ
🔻این مستند مشکلات جنسی جامعه را موضوع قرار داده و حیا و حریم شناسی را مقصر اصلی آن برشمرده است!
🎤مستندی که در جریان مصاحبه با افراد متخصص و غیرمتخصص که به نوعی با معضلات جنسی سروکار دارند، از قاچاقچی دارو گرفته تا متخصص اورولوژ و داروساز، سعی در اثبات مشکلات عدیده جنسی در جامعه و سردرگمی برای حل آن دارد؛ افرادی که بی پرده و بدون ملاحظه به بیان دیدگاه های خود می پردازند.
🔹 مباحث مطرح شده مبنی بر پرهیز از مراجعه به افراد غیر متخصص در مشکلات جنسی و آموزش دقیق و اصولی مباحث جنسی به افراد متاهل کاملا به جا و درست میباشد؛ با این وجود توجه به چند نکته ضروری است:
🔺 به نظر می رسد در طرح مسائل، بزرگنمایی صورت گرفته است و ناآگاهی و مسائل طیفی از جامعه به کل آن تسری داده شده.
🔺 بیان این مسائل گرچه به خودی خود بلامانع و حتی ضروری است، اما مستلزم در نظر گرفتن اقتضائات زمانی، مکانی و مخاطب مورد نظر می باشد و بیان آن به این شکل از دیدگاه علمی، تخصصی و اجتماعی منطقی نیست.
🔺نتیجه گیری سازنده و به تبع آن راهکار ارائه شده ناقص و ناکارآمد است، تابو شکنی مسائل جنسی و همه گیر کردن آن، همراستا با *بندهای سند ۲۰۳۰*، علاوه بر اینکه با دین و فرهنگ جامعه مغایرت دارد، نه تنها راهکار مناسبی برای حل مشکل نیست بلکه خود زاینده مشکلات فراوانی نیز خواهد بود؛ تخصص و تعهد چنین اقدامی را تایید نخواهد کرد.
✅با توجه حضور آثار خوبی، همچون بخش شهید آوینی، تعدادی از مستندهای کارآفرینی و معدود آثار سایر بخش ها؛ با دیدگاه اصلاح ضعف ها به چند نمونه از مستندها پرداخته می شود. بدیهی است که بررسی نمونه فیلم ها خللی به نحوه مدیریت و برگزاری نسبتا مناسب جشنواره وارد نخواهد