خانم خزعلی؛ معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در نشست تخصصی جایگاه و نقش زنان در چندجانبه‌گرایی گفته‌اند:

جشنواره فیلم بانوان به زودی رونمایی می شود...

جام ورزشی بانوان را در نوروز خواهیم داشت.

برای تماشای فیلم مربوط به این مطلب وارد کانال اخبار جهان هنر شوید.

https://eitaa.com/roubesh