جمع ضد انقلاب در جشنواره برلین جَمع هست و نام چند مستند سیاسی راجع به ایران و ایرانیان و هجمه به نظام حاکم ایران، در بین مستندها دیده می‌شود.

از زندانیان سیاسی تا پرونده اعدام یک زن ایرانی( که گفته می‌شود یک مامور را به قتل رسانده) به کارگردانی یک فرد آلمانی!!!

برخی از مستندها توسط فیلمسازان خارجی و کمک سرمایه‌گذاران اروپایی با موضوع ایران ساخته شده، برخی نیز توسط ایرانیان خارج از کشور و با حمایت خارجی تولید شده است!