توضیح محسن کیایی درباره اخباری که در بعضی از رسانه‌ها پیرامون پروژه جدید برادران کیایی با مشارکت روسیه منتشر شده...

کیایی که پیش‌تر پست دروغش نسبت به امام جمعه اصفهان خبرساز شده بود، خبر مشارکت و سرمایه‌گذاری روسیه در این پروژه را تکذیب کرده.

اما به‌طور کلی و با شرط مدیریت قاعده‌مند، این همکاری برای عرصه‌های هنری مفید است.