پست امیر محمد زند خطاب به افرادی که به فعالیت‌های دیگران هجمه و اعتراض می‌کنند!

اگر تحت تاثیر شبکه‌ مجازی و تلویزیون های خارجی هستی سخت در اشتباهی که فکر می‌کنی آنها اینهمه پول‌های هنگفت خرج می‌کنند بخاطر من و شما....