ایشان ابراهیم داروغه‌زاده، دبیر سه دوره از جشنواره فیلم فجر از سال ۹۶ تا ۹۸، مدیریت گروه اجتماعی شبکه یک، ریاست پخش شبکه چهار و مدیر چند عنوان مدیریتی رسانه‌ای مهم بودند!!

داروغه زاده در این مدت فعال بوده و با مطالب این سبکی، از طرفی بر طبل مخالفت کوبیده، از طرف دیگر از جمع مسئولان جشنواره حقیقت و نشستن بر سر یک میز و... غفلت نکرده است!!

در مدت دبیری او در جشنواره فجر بسیاری از فیلم‌های ضد دین؛ به ویژه در اعتراض و «هجمه» به «قصاص و اعدام» در جشنواره پخش شد و به طور مثال یک فقره آن فیلمی ضد قصاص بود که گوی سبقت را ربود و علنا، به این حکم و قرآن و پیامبر توهین کرد!!

در وصف ایشان به عنوان یک مدیر و مسئول که بسیاری از افراد جویای نام و دست چندم و حتی چهره را گمراه می‌کند باید گفت؛ هر چه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک...

امیدواریم این اتفاقات برای امثال ایشان و عزیزانشان نیفتد، زیرا بسیار بعید است هشتگ بزنند اعدام نکنید!!