این بازیگر مشهور استرالیایی در سریال «شیرماده» نقش یک زن که عنوان شده؛ سرپرست ارشد سازمان سیا است، بازی می‌کند!

خلاصه سریال را بخوانید و از جمله محتوا و بازیگر، بومی‌ شده‌ی این پروژه را در داخل ایران تصور کنید! و به حواشی آن فکر کنید...

در توضیح شیر ماده آمده است: کروز مانوئلوس یک تفنگدار دریایی جوان خشن ولی پرشور استخدام می‌شود تا به گروه شیرهای زن سیا ملحق شود و به سرنگونی یک سازمان تروریستی از درون آن کمک کند.