وحید یامین پور:

«تو چی داری جناب درخشانی؟ زبان دراز؟

خاک بر دهان تو که نمی‌فهمی داری درباره یک سردار جانباز مدافع حرم حرف میزنی. کسی که جوانی و سلامتی‌اش رو برای همیشه فدا کرده و قطع نخاع شده دنبال نان خوردن از ریش بلنده؟ ما معنای حمایتهای مافیایی شما بازی‌گر و بازی‌کن ها از همدیگه‌رو می‌فهمیم. ولی "بازی" دیگه کافیه.»