قصد تهمت زدن نداریم اما اشکان خطیبی گفته نود روز است که در خوف و خفا زندگی می‌کند!!

الان چه اتفاقی افتاده که از خفا خارج شده؟؟!

صفحه‌ مجازی او هم که در دسترس خودش است...

جالب اینکه صحبت‌هایش را به انگلیسی هم نوشته!!