بر اساس نامه‌ای که ساترا خطاب به محمدجواد شکوری مقدم؛ مدیرعامل فیلیمو ارسال کرده، تولید سریال سقوط غیرقانونی و تخلف است.

در نامه ساترا آمده؛ روند قانون‌گریزی و عدم تمکین به مقررات در فیلیمو نهادینه شده است!!

باید دید با تخلفی که فیلیمو در عدم اخذ مجوزهای لازم از ساترا برای تولید این سریال کرده و همچنین ماجرای حمید فرخ نژاد، چه تصمیمی برای این سریال گرفته خواهد شد و کدام کفه ترازو سنگین‌تر خواهد شد.

بحث بر سر سریال سقوط با بازی حمید فرخ نژاد بدلیل حواشی این بازیگر در خارج از کشور و مهمتر از آن تخلف فیلیمو به عنوان مالک اثر در طی نکردن مسیر قانونی تولید و عدم اخذ مجوز از ساترا، در حالیست که قسمت جدید سریالِ در حالِ پخشِ نماوا با بازی فرخ نژاد منتشر شده است.