بولتنی وجود دارد که شما میتوانید نظرات آقای خامنه‌ای و سیدمحمد خاتمی و میرحسین موسوی را درباره هنرمندان قدیم ببینید!! 

خاتمی و موسوی و محمد بهشتی گفتند این هنرمندان (محمد علی فردین، ایرج قادری، ناصر ملک مطیعی و...) فاسدند باید بیاندازیدشان دور...

مستند برزخی ها راجع به؛ برزخی‌ها، اولین فیلم توقیفی پس از انقلاب و سرنوشت هنرمندان آن است که افراطی‌های دهه شصت که تفریطی‌های امروز هستند، آن را توقیف می‌کنند!! در صورتی که به اذعان این مستند آقای خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور وقت فیلم را پسندیده و گفته‌اند؛ اینکه هنرمندان قبل از انقلاب در آن بازی کرده‌اند دلیل توقیف نمی‌تواند باشد...

برای تماشای فیلم مربوط به این مطلب وارد کانال اخبار جهان هنر شوید.

https://eitaa.com/roubesh