مسعود کاویانی از مجموعه صبا ایده (فیلیمو و آپارات) و نیروهای محمد جواد شکوری مقدم هستند ایشان!

همین چند روز پیش، در خبرها آمده بود مدیر روابط عمومی صبا ایده بخاطر اعتراض به اعتصابات اجباری برکنار شد. دلیل برکناری‌ خانم مدیر گویا درست بوده و چیزی که عیان است این دو توئیت است!