سه نهزارم مستند بلند بخش ملی «سینما حقیقت» است که این روزها در پردیس سینمایی ملت بر روی پرده رفت.

️زنان و دختران ایزدی قربانی تجاوز در اقلیم و سوریه موضوع این فیلم مستند است. زنان شوهردار و دخترانی که اسیر داعشی‌ها می‌شوند و به بدترین شکل ممکن مورد تجاوز و تعدی قرار می‌گیرند. 

برخی از این زنان و بچه‌های حرامزاده‌شان که به هر ترتیبی از چنگ این وحشیان نجات یافته‌اند بدلیل رسومات قبایل و عشیره‌های خود اجازه برگشتن به خانواده و عشیره را ندارند! و در واقع پس زده می‌شوند! سرانجام چند زن این فیلم یا پناه بردن به غربی‌ست که خود و شرکایش مادران این وحوشند و یا ماندن و جنگیدن برای سرزمین و کشته شدن توسط داعش است! خوب است زنان ایرانی که این روزها آزادی‌ای از جنس برداشتن روسری‌ها حتی به بهای مخاطره انداختن امنیت را میخواهند، این مستند تلخ درباره این زنان و دختران به آزادی رسیده را در سایت هاشور بصورت انلاین ببینند. امنیتی که برخی زنان با لمس اندکی ناامنی در این روزها قدر آن را بهتر می‌دانند، از دیدگاه یک زن ایزدی بی‌حجاب، نعمتی بی‌بدلیل است که با هیچ مطاعی قابل معاوضه نیست.

️ناگفته‌ نماند که در این مستند نام یک نفر مدام در مقابل چشم رژه می‌رود و جایش در این فیلم خالیست؛ نام منجی و پناه بسیاری از زنان آن منطقه؛ یعنی حاج قاسم سلیمانی...