گلشیفته فراهانی و سردسته‌هایی همچون او پست‌های و اخبار دروغی را منتشر کردند و بسیاری را فریب دادند، تحریک کردند، به خیابان کشاندند که آدم بکشند و ... طبیعتاً تعدادی از این افراد دستگیر خواهند شد و نظام برای حفظ جان‌های بیشتر و امنیت جامعه، راهی جز اعدام ندارد، سپس همین افراد شروع میکنند به اعتراض و آه و ناله و فریاد...و خدا میداند که چه تعداد و چه مقداری اینها از اعدام یک فرد ناراحتند...

فراهانی در این نقل قولی آمیخته به راست و دروغ از رهبر انقلاب منتشر کرده که در این چند روز در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی مرتب درحال بازنشر است، از طرف دیگر امثال او از علت این اعدام نیز چیزی نمی‌گویند و فقط سوار بر موج احساسات مردمند...

حال از مردم از همه‌جا بیخبر چه انتظاری می‌توان داشت؟!