️بعضی از سلبریتی‌هایی که تا دیروز مردم را تحریک می‌کردند که مبارزه کنند و پلیس و بسیجی بکشند الان باز رنگ عوض کردن و مهربان شدند! امثال خانم میلانی برای هیچکدام از جوانانی که در این مدت وحشیانه در خیابان و جلو چشم‌ها کشته و سلاخی شدند پست تسلیت و گریه و حتی دعوت به آرامش و مثلا‌ خویشتنداری نذاشت!! اما حالا با افتخار از ترند شدن نوشته و اشک چشمی که بند نمی‌آید!!