خبرنگار ایرانی به سرمربی انگلیس:

 ما هم می‌توانستیم به شما بگوییم شما چطور سرمربی کشوری هستید که در افغانستان زنان و کودکان بسیاری را کشته یا درباره خرج‌های خاکسپاری ملکه بگوییم اما سوال فنی می‌پرسیم.

برای تماشای فیلم مربوط به این مطلب وارد کانال اخبار جهان هنر شوید.

https://eitaa.com/roubesh