️شهاب حسینی استوری گذاشته و نوشته خواهش میکنم حسین رونقی رو آزاد کنید!

علی دایی هم با یه عده که مقابل بیمارستان تجمع کردند و در حال بوق زدن بودند!! دیده شده!

حسین رونقی از مجرمین امنیتی‌ست که اعتصاب غذا کرده بود و بعد از مداوا از بیمارستان مرخص شد. اینترنشنال و یک عده از ضد انقلاب بشدت دنبال مطرح کردن نام حسین رونقی هستند و دروغ‌های زیادی در این مدت؛ از احیای قلبی و شرایط وخیم و... گفتند.