پوتین با این سرشلوغی میدونه تو فیلم‌ و سریال‌های آمریکایی چه خبره!!! مسئولای فرهنگی ما نمیدونن تو ایرانی‌ها چه خبره!

️پوتین سیاه نمایی علیه مسلمانان در رسانه‌های رسمی را ممنوع اعلام کرد. نباید مانند آمریکا آنها را در فیلم‌ها و سریال‌ها تروریست نشان دهیم! پوتین گفته: کسانی که مسلمانان را تروریست معرفی کنند به مجازات و حبس محکوم خواهند شد.