سریال «طلاق» ابوالقاسم طالبی به «اژدهای هفت‌سر» تغییر پیدا کرد. هدایت‌الله سجادی کارشناس انتظامی سریال «طلاق» به کارگردانی ابوالقاسم طالبی از مراحل تدوین نهایی این مجموعه و نیز احتمال تغییر نام آن به «اژدهای هفت‌سر» خبر داد.