ابوالفضل جغتایی مجری نوجوان و کم سن‌وسال شبکه پویا به همین راحتی و روشنی دروغ پراکنی‌ می‌کنه!