واکنش یک کاریکاتوریست، به اقدام عجیب سعید پیرامون بازیکن تیم ملی فوتبال ساحلی. سعید پیرامون که بعد گلزنی مو قیچی کرد اهل چابهار و سنی مذهب هست.