همجنس‌بازی وارد پویانمایی‌های جدید و محبوب کودکان شده، همچنین کارتون‌های قدیمی بازتولید شده نیز آلوده به این مفاهیم شدند! در مورد پویانمایی لایتیر و دکتر استرنج ۲ و عروسک شرکت متل و ترویج همجنس‌گرایی، سابقا مطالبی بارگذاری شده بود.

برای تماشای فیلم مربوط به این مطلب وارد کانال جهان هنر شوید.

https://eitaa.com/roubesh