گلشیفته فراهانی با نیویورکر گفتگوی طولانی‌ای درباره اصغر فرهادی داشته. این گزارش با تیتر "آیا اصغر فرهادی، کارگردان برنده اسکار ایده‌ها را دزدیده است؟" آغاز شده است...

گلشیفته فراهانی در بخشی از این گزارش گفته بعد از بازی در یکی از فیلم‌هایش بازجویی شده و گفته «بازجوهایم نتوانستند کاری کنند که من احساس گناه کنم. اما فرهادی توانست این کار را بکند. او کاری کرد من باور کنم که با ترک ایران، با نپوشیدن روسری، من کاری بسیار اشتباه کرده‌ام» گلشیفته در ادامه این گزارش مدعی می‌شود: «او از من خواست که یک نامه عذرخواهی خطاب به رهبری بنویسم. گفت که بنویسم من خواب امام علی را دیده ام و امام از من خواسته که عذرخواهی کنم و بعد از این نامه می‌توانم به ایران برگردم.» نویسنده این مقاله در اینجا اشاره می‌کند که فرهادی گفته هرگز از گلشیفته نخواسته که چنین نامه‌ای بنویسد و این ادعا دروغ است.