سلام، وقت بخیر.

متأسفانه پیام‌های تسلیتشون هم یا دوپهلوست یا هیچ اشاره‌ای به عاملان اصلی این جنایت نداره!