خانم آنجلینا جولی اگر جرأت داشت یدونه از این پست‌هاش رو برای تحریک و تشویق مردم آمریکا بزنه، اونوقت قول میدم که همه برمیخیزیم.

قراره زبان مرجع دنیا رو هم فارسی کنیم.