کدوم اصل از قانونی اساسی مد نظر الناز شاکردوست هست که کسی ندیده و نشنیده؟! این بنده خدا رو دست انداختن یا خواستن ثابت کنن سواد نداره!! به مقصودشون هم رسیدن ظاهراً