فیلم «برنو» نقد سنت است و شلیک با برنو، درون‌مایه آن و ترویج مدرنیته است با جمله؛ «مگه نگفتی گذشته‌ام مهم نیست». قصه برنو مراسم عروسی و حجله زوجی‌ست که در روستای داماد برگزار شده است. در این روستا رسمی هست که شب عروسی، داماد باید تیر شلیک کند تا مردم بشنوند و اگر این تیر به دروغ شلیک شود خوشبختی در انتظار آنان نیست! هنگامی که عروس از ماجرا آگاه می‌شود گفتگویی بین آن‌ها شکل می‌گیرد و عروس اصرار می‌کند تا گلوله به تزویر شلیک شود. درست است که برخی از این رسم و رسومات جاهلانه‌ است اما از طرفی دادن پیام‌های روشنفکرانه و حمله به سنت‌های درست و شرعیات به بهانه نقد این سنت غلط، خطای دیگریست.